Gershøjvandværk  af 11.1.1978

Home

 

Home
Vedtægter
Regulativ
Generalforsamling
Takstblad
Regnskaber
Vandledning
Vandkvalitet
Tips & Råd
Flytning og refusionsopgørelse

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL GERSHØJVANDVÆRKS HJEMMESIDE

Her kan du finde relevante oplysninger om Gershøjvandværk

Hvis du har problemer med vandforsyningen ring da til

Vagttelefonen   

  • 40318812

  • 41879836

  • 22683914


Opdateringer

 

Se de nye vandprøver her

 

Generalforsamling
Gershøj Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.30, på Gershøj Kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af årsafgifter.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af formand. Ikke på valg

8. Valg af kasserer. Poul Kofoed modtager ikke genvalg Bestyrelsen indstiller Jacob Søgaard.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlem: Jens Winther modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Bo Pedersen modtager genvalg

Suppleanter:

Bjarne Dalsgaard modtager genvalg

Børge Frydenlund modtager ikke genvalg

Jacob Søgaard modtager ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller Poul Kofoed & Michael Holt

10. Valg af revisor og suppleant.

Revisor: Peter Jensen modtager genvalg

Revisorsuppleant: Bjørn Jensen modtager genvalg

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres en omgang stegt flæsk inkl. 2 genstande (øl/vand/vin).

Tilmelding til spisning, senest den 24/2 kl. 18.00, til Gershøj Kro på telefon 24 46 01 24


Med venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af generalforsamlingen 2018

Beretning 2018

Takstblad 2018


Bestyrelsen i Gershøj Vandværk amba. 2017

 

Formand

Niels Hunderup

Telefon 25110945

Bovelgårdsvej 15, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: niels@gershoejvandvaerk.dk

 

Kasserer

Poul Kofoed  

Telefon 47527158

Gershøjgårdsvej 13, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: poul@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Jens Winther

Bovelgårdsvej 16, 4070 Kirke Hyllinge

email: jens@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Pedersen

Gershøjgårdsvej 10, 4070 Kirke Hyllinge

email: bo@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Kurt Jespersen

Bovelgårdsvej 2, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

email: kurt@gershoejvandvaerk.dk

 

 

Suppleanter

Bjarne Dalsgaard

Bovelgårdsvej 17, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: bjarne@gershoejvandvaerk.dk

 

Børge Frydenlund

Gershøjgårdsvej 12, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: boerge@gershoejvandvaerk.dk

 

Jacob Søgård Larsen,

Krabbesholmvej 44070 Kirke Hyllinge

 

Revisor

Peter Jensen

Gershøj Havnevej 8, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: peter@gershoejvandvaerk.dk

 

Bjørn Jensen (revisor suppleant)

Gershøj havnevej 21, 4070 Kirke Hyllinge

 

WEB master

Pierre Schwartz

Telefon 40401215

Bovelgårdsvej 34, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: pierre@gershoejvandvaerk.dk

 

 

 

 

Send mail til pierre@gershoejvandvaerk.dk med forslag eller indlæg til www.gershoejvandvaerk.dk
Last modified: 02/28/17