Gershøjvandværk  af 11.1.1978

Home

 

Home
Vedtægter
Regulativ
Generalforsamling
Takstblad
Regnskaber
Vandledning
Vandkvalitet
Tips & Råd
Flytning og refusionsopgørelse

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL GERSHØJVANDVÆRKS HJEMMESIDE

Her kan du finde relevante oplysninger om Gershøjvandværk

Hvis du har problemer med vandforsyningen ring da til

Vagttelefonen   

  • 40318812

  • 41879836

  • 22683914


Nye vandprøver viser, at vandet fra Gershøj Vandværk er fri for pestider. 

På samtlige pesticider der kan måles på, er værdien mindre end det mindst målbare.

Så forbrugerne kan trygt drikke vandet fra Gershøj vandværk

Se de nye vandprøver her:

       

 


OBS!

Udskiftning af vandmålere i Gershøj Vandværks forsyningsområde.

Som nævnt på årets generalforsamling skal alle andelshavere i Gershøj Vandværks forsyningsområde have nye vandmålere.

Udskiftningen kommer til at forløbe fra uge 43 og året ud.

Vi har afholdt en udbudsproces med de aktører der er på markedet og de nye vandmålere er indkøbt.

 

Begrundelsen for at installere nye fjernaflæste vandmålere er:

1.) Opfyldelse af lovgivning om fakturering af vand. Vi skal hvert 6 år kunne dokumentere at vores vandmålere er præcise nok, det kan vi ikke på nuværende tidspunkt.

2.) Minimering af vandtab i systemet. Vi havde i 2016 et vandtab i systemet på 14 %. Det er for meget og kommunen kræver et tab på maks. 10 %. Med fjernaflæsning sikrer vi korrekte data fra alle samt hurtig detektering af evt. ledningsbrud.

3.) Nemmere proces for andelshavere ved årsaflæsning af vandmåler Med fjernaflæsning af nye vandmålere, vil vandværket modtage forbrug på døgnbasis. Det betyder mindre administration, både for vandværkets kasserer og for de enkelte andelshavere.

 

Det vil være VVS installatør Kolby & Søn der vil foretage målerudskiftningen.

Alle andelshavere vil blive særskilt kontaktet af VVS installatøren.

Vandværket afholder omkostningen til vandmåler og installation.

 

Det betyder at det er meget vigtigt at:

- At der er fri adgang både til vandmåleren på det planlagte tidspunkt (varsling sker i god tid).

- At de nuværende stophaner på begge sider af vandmåleren virker (afprøv gerne nu!).

Hvis ikke ovenstående er opfyldt, vil den enkelte andelshaver blive opkrævet ekstra omkostninger efter medgået tid og materialer af vandværket efterfølgende.

Der kan forekomme midlertidige afbrydelser af vandet mens arbejdet pågår.

 

Spørgsmål til ovenstående venligst kontakt Kurt på 23 93 69 00 eller Niels på 25 11 09 45.

 


Bestyrelsen i Gershøj Vandværk amba. 2017

 

Formand

Niels Hunderup

Telefon 25110945

Bovelgårdsvej 15, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: niels@gershoejvandvaerk.dk

 

Kasserer

Poul Kofoed  

Telefon 47527158

Gershøjgårdsvej 13, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: poul@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Jens Winther

Bovelgårdsvej 16, 4070 Kirke Hyllinge

email: jens@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Pedersen

Gershøjgårdsvej 10, 4070 Kirke Hyllinge

email: bo@gershoejvandvaerk.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Kurt Jespersen

Bovelgårdsvej 2, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

email: kurt@gershoejvandvaerk.dk

 

 

Suppleanter

Bjarne Dalsgaard

Bovelgårdsvej 17, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: bjarne@gershoejvandvaerk.dk

 

Børge Frydenlund

Gershøjgårdsvej 12, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: boerge@gershoejvandvaerk.dk

 

1 suppleant ledig

 

Revisor

Birthe Nielsen

Gershøjvænge 3, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: birthe@gershoejvandvaerk.dk

 

Peter Jensen (revisor suppleant)

Gershøj Havnevej 8, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: peter@gershoejvandvaerk.dk

 

WEB master

Pierre Schwartz

Telefon 40401215

Bovelgårdsvej 34, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge

e-mail: pierre@gershoejvandvaerk.dk

 

 

 

 

Send mail til pierre@gershoejvandvaerk.dk med forslag eller indlæg til www.gershoejvandvaerk.dk
Last modified: 02/28/17